Thương hiệu 
#Feather

Chúng tôi có 7 sản phẩm dành cho bạn
Cán dao dành cho lưỡi dao phẫu thuật Feather®
Cán dao dành cho lưỡi dao phẫu thuật Feather®
Dao bào da Feather®
Dao bào da Feather®
Lưỡi dao phẫu thuật Feather®
Lưỡi dao phẫu thuật Feather®
Dao tạo đường hầm Feather® Crescent Knife
Dao tạo đường hầm Feather® Crescent Knife
Dao tạo khe Feather® Slit Knife
Dao tạo khe Feather® Slit Knife
Dao rạch vi phẫu Feather® Incision Knife
Dao rạch vi phẫu Feather® Incision Knife
Kềm lấy lưỡi dao Feather®
Kềm lấy lưỡi dao Feather®