Chỉ phẫu thuật khác

Chúng tôi có 8 sản phẩm dành cho bạn
Danh mục: 
Chỉ phẫu thuật khác
Keo dán mô Histoacryl®
B. Braun
Keo dán mô Histoacryl®
Chỉ phẫu thuật nâng mô Surgical Loop
B. Braun
Chỉ phẫu thuật nâng mô Surgical Loop
Lưới điều trị thoát vị Premilene® Mesh Plug
B. Braun
Lưới điều trị thoát vị Premilene® Mesh Plug
Lưới điều trị thoát vị Optilene® Mesh
B. Braun
Lưới điều trị thoát vị Optilene® Mesh
Sáp cầm máu xương Bone Wax
B. Braun
Sáp cầm máu xương Bone Wax
Chỉ phẫu thuật thép điện cực Steelex® Electrode Set
B. Braun
Chỉ phẫu thuật thép điện cực Steelex® Electrode Set
Chỉ thép khâu xương ức Steelex® Sternum Set
B. Braun
Chỉ thép khâu xương ức Steelex® Sternum Set
Chỉ phẫu thuật Safil®
B. Braun
Chỉ phẫu thuật Safil®