Chỉ phẫu thuật không tiêu

Chúng tôi có 5 sản phẩm dành cho bạn
Danh mục: 
Chỉ phẫu thuật không tiêu
Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp Carelon® Nylon Polyamide
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp Carelon® Nylon Polyamide
Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên Caresilk® Silk
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên Caresilk® Silk
Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp Protibond®
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp Protibond®
Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp Trustilene® Polypropylene
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp Trustilene® Polypropylene
Chỉ phẫu thuật không tiêu bằng thép Caresteel®
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật không tiêu bằng thép Caresteel®