Dây nối & Ống dẫn truyền

Chúng tôi có 27 sản phẩm dành cho bạn
Danh mục: 
Dây nối & Ống dẫn truyền
Nút chặn kim luồn In-Stopper
B. Braun
Nút chặn kim luồn In-Stopper
Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng Certofix Mono
B. Braun
Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng Certofix Mono
Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng Certofix®  Duo
B. Braun
Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng Certofix® Duo
Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng Certofix Trio
B. Braun
Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng Certofix Trio
Catheter tĩnh mạch trung tâm kháng khuẩn Certofix® Trio Protect
B. Braun
Catheter tĩnh mạch trung tâm kháng khuẩn Certofix® Trio Protect
Catheter tĩnh mạch trung tâm kháng khuẩn Certofix® Duo Protect
B. Braun
Catheter tĩnh mạch trung tâm kháng khuẩn Certofix® Duo Protect
Catheter tĩnh mạch trung tâm kháng khuẩn Certofix® Duo HF
B. Braun
Catheter tĩnh mạch trung tâm kháng khuẩn Certofix® Duo HF
Catheter tĩnh mạch trung tâm Certofix® Duo Paed
B. Braun
Catheter tĩnh mạch trung tâm Certofix® Duo Paed
Bộ gây tê ngoài màng cứng Perifix® Filter Set
B. Braun
Bộ gây tê ngoài màng cứng Perifix® Filter Set
Dây nối bơm tiêm Extension Mini Volume
B. Braun
Dây nối bơm tiêm Extension Mini Volume
Dây nối bơm tiêm Heildenberg Extension
B. Braun
Dây nối bơm tiêm Heildenberg Extension
Bộ gây tê ngoài màng cứng Perifix® Complete Set
B. Braun
Bộ gây tê ngoài màng cứng Perifix® Complete Set