Dây nối & Ống dẫn truyền

Chúng tôi có 31 sản phẩm dành cho bạn
Danh mục: 
Dây nối & Ống dẫn truyền
Nút chặn kim luồn In-Stopper
B. Braun
Nút chặn kim luồn In-Stopper
Catheter tĩnh mạch trung tâm Cavafix Certo
B. Braun
Catheter tĩnh mạch trung tâm Cavafix Certo
Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng Certofix Mono
B. Braun
Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng Certofix Mono
Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng Certofix®  Duo
B. Braun
Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng Certofix® Duo
Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng Certofix Trio
B. Braun
Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng Certofix Trio
Catheter tĩnh mạch trung tâm kháng khuẩn Certofix® Trio Protect
B. Braun
Catheter tĩnh mạch trung tâm kháng khuẩn Certofix® Trio Protect
Catheter tĩnh mạch trung tâm kháng khuẩn Certofix® Duo Protect
B. Braun
Catheter tĩnh mạch trung tâm kháng khuẩn Certofix® Duo Protect
Catheter tĩnh mạch trung tâm kháng khuẩn Certofix® Duo HF
B. Braun
Catheter tĩnh mạch trung tâm kháng khuẩn Certofix® Duo HF
Catheter tĩnh mạch trung tâm Certofix® Duo Paed
B. Braun
Catheter tĩnh mạch trung tâm Certofix® Duo Paed
Bộ gây tê ngoài màng cứng Perifix® Filter Set
B. Braun
Bộ gây tê ngoài màng cứng Perifix® Filter Set
Ống thông tĩnh mạch trung tâm Haemocat® Signo
B. Braun
Ống thông tĩnh mạch trung tâm Haemocat® Signo
Dây nối bơm tiêm Extension Mini Volume
B. Braun
Dây nối bơm tiêm Extension Mini Volume