Dụng cụ phẫu thuật

Chúng tôi có 7 sản phẩm dành cho bạn
Danh mục: 
Dụng cụ phẫu thuật
Cán dao dành cho lưỡi dao phẫu thuật Feather®
Feather
Cán dao dành cho lưỡi dao phẫu thuật Feather®
Dao bào da Feather®
Feather
Dao bào da Feather®
Lưỡi dao phẫu thuật Feather®
Feather
Lưỡi dao phẫu thuật Feather®
Dao tạo đường hầm Feather® Crescent Knife
Feather
Dao tạo đường hầm Feather® Crescent Knife
Dao tạo khe Feather® Slit Knife
Feather
Dao tạo khe Feather® Slit Knife
Dao rạch vi phẫu Feather® Incision Knife
Feather
Dao rạch vi phẫu Feather® Incision Knife
Kềm lấy lưỡi dao Feather®
Feather
Kềm lấy lưỡi dao Feather®