Chính sách đổi trả

Minh Hoàng Medical chỉ chấp nhận đổi trả hàng khi có lỗi sản phẩm từ nhà sản xuất và trong vòng 07 ngày tính từ thời điểm nhận hàng.