Vật tư y tế khác

Chúng tôi có 19 sản phẩm dành cho bạn
Danh mục: 
Vật tư y tế khác
Khăn lau sát khuẩn Softa® Cloth CHX 2%
B. Braun
Khăn lau sát khuẩn Softa® Cloth CHX 2%
Khăn lau sát khuẩn Meliseptol® Wipes Sensitive
B. Braun
Khăn lau sát khuẩn Meliseptol® Wipes Sensitive
Thước đo áp lực tĩnh mạch trung tâm Medifix®
B. Braun
Thước đo áp lực tĩnh mạch trung tâm Medifix®
Quả lọc thận nhân tạo Diacap Pro
B. Braun
Quả lọc thận nhân tạo Diacap Pro
Quả lọc dịch thẩm tách Diacap Ultra
B. Braun
Quả lọc dịch thẩm tách Diacap Ultra
Vòi xịt Suction Tube Doser
B. Braun
Vòi xịt Suction Tube Doser
Vòi xịt Hand Pumps For Canisters
B. Braun
Vòi xịt Hand Pumps For Canisters
Vòi xịt Spray Heads
B. Braun
Vòi xịt Spray Heads
Hệ thống dây dẫn lọc máu Blood Line Set For Hemodialysis (4 in 1)
B. Braun
Hệ thống dây dẫn lọc máu Blood Line Set For Hemodialysis (4 in 1)
Khẩu trang phẫu thuật tiệt trùng Bảo Thạch
Bảo Thạch
Khẩu trang phẫu thuật tiệt trùng Bảo Thạch
Khẩu trang y tế Bảo Thạch
Bảo Thạch
Khẩu trang y tế Bảo Thạch
Săng mổ Bảo Thạch
Bảo Thạch
Săng mổ Bảo Thạch