Hóa chất y tế

Chúng tôi có 24 sản phẩm dành cho bạn
Danh mục: 
Hóa chất y tế
Dung dịch sát khuẩn Meliseptol® Rapid
B. Braun
Dung dịch sát khuẩn Meliseptol® Rapid
Dung dịch khử khuẩn da Braunoderm
B. Braun
Dung dịch khử khuẩn da Braunoderm
Dung dịch khử khuẩn da Braunol
B. Braun
Dung dịch khử khuẩn da Braunol
Dung dịch sát khuẩn Softa-Man
B. Braun
Dung dịch sát khuẩn Softa-Man
Dung dịch sát khuẩn Lifo-Srub
B. Braun
Dung dịch sát khuẩn Lifo-Srub
Dung dịch khử khuẩn dụng cụ Stabimed®
B. Braun
Dung dịch khử khuẩn dụng cụ Stabimed®
Dung dịch sát khuẩn Helizyme
B. Braun
Dung dịch sát khuẩn Helizyme
Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactate
B. Braun
Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactate
Dung dịch truyền muối Sodium Chloride 0.9%
B. Braun
Dung dịch truyền muối Sodium Chloride 0.9%
Dung dịch khử khuẩn dụng cụ Steranios® 2%
Anios
Dung dịch khử khuẩn dụng cụ Steranios® 2%
Dung dịch sát khuẩn dụng cụ Hexanios®
Anios
Dung dịch sát khuẩn dụng cụ Hexanios®
Dung dịch tiền khử khuẩn và tẩy rửa đa enzyme Aniosyme® DD1
Anios
Dung dịch tiền khử khuẩn và tẩy rửa đa enzyme Aniosyme® DD1