Thương hiệu 
#Young Chemical

Chúng tôi có 9 sản phẩm dành cho bạn
Băng keo cá nhân màu da Ace Band-S
Băng keo cá nhân màu da Ace Band-S
Băng keo cuộn lụa Young Plaster-Silk
Băng keo cuộn lụa Young Plaster-Silk
Băng keo cuộn giấy Young Plaster-Paper
Băng keo cuộn giấy Young Plaster-Paper
Băng keo cuộn co giãn Fix Roll
Băng keo cuộn co giãn Fix Roll
Băng gạc vô trùng Young Wound Dressing
Băng gạc vô trùng Young Wound Dressing
Băng gạc vô trùng không thấm nước Sterile Adflex
Băng gạc vô trùng không thấm nước Sterile Adflex
Băng keo cố định kim luồn Wound-IV
Băng keo cố định kim luồn Wound-IV
Băng keo cố định kim luồn không thấm nước Adflex-IV
Băng keo cố định kim luồn không thấm nước Adflex-IV
Băng keo cá nhân vải Ace Band-F
Băng keo cá nhân vải Ace Band-F