Chỉ phẫu thuật tự tiêu kháng khuẩn Caresorb® Plus subimage 0

Chỉ phẫu thuật tự tiêu kháng khuẩn Caresorb® Plus

Thương hiệu CPT SUTURES

Đa sợi tan trung bình, giữ vết khâu: 30 ngày, tan hoàn toàn: 56 -70 ngày.

Liên hệ trực tiếp với chúng tôi
Email
Danh mục sản phẩm
STT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Loại sản phẩm
1 GTA10A17 https://cpt-sutures.com/absorbable-sutures/caresorb-plus-polyglactin-910/ Loại Chỉ phẫu thuật: Polyglactin 910 (A)
Cỡ chỉ USP: 5/0
Chiều dài chỉ (cm): 75
Hình kim: Taper Point
Loại kim: Tròn
Chiều dài kim (mm): 17
Vòng kim: 1/2
Quy cách đóng gói: H / 36 tép
Báo giá
2 GTA15A17 https://cpt-sutures.com/absorbable-sutures/caresorb-plus-polyglactin-910/ Loại Chỉ phẫu thuật: Polyglactin 910 (A)
Cỡ chỉ USP: 4/0
Chiều dài chỉ (cm): 75
Hình kim: Taper Point
Loại kim: Tròn
Chiều dài kim (mm): 17
Vòng kim: 1/2
Quy cách đóng gói: H / 36 tép
Báo giá
3 GTA15A22 https://cpt-sutures.com/absorbable-sutures/caresorb-plus-polyglactin-910/ Loại Chỉ phẫu thuật: Polyglactin 910 (A)
Cỡ chỉ USP: 4/0
Chiều dài chỉ (cm): 75
Hình kim: Taper Point
Loại kim: Tròn
Chiều dài kim (mm): 22
Vòng kim: 1/2
Quy cách đóng gói: H / 36 tép
Báo giá
4 GTA20A22 https://cpt-sutures.com/absorbable-sutures/caresorb-plus-polyglactin-910/ Loại Chỉ phẫu thuật: Polyglactin 910 (A)
Cỡ chỉ USP: 3/0
Chiều dài chỉ (cm): 75
Hình kim: Taper Point
Loại kim: Tròn
Chiều dài kim (mm): 22
Vòng kim: 1/2
Quy cách đóng gói: H / 36 tép
Báo giá
5 GTA20A26 https://cpt-sutures.com/absorbable-sutures/caresorb-plus-polyglactin-910/ Loại Chỉ phẫu thuật: Polyglactin 910 (A)
Cỡ chỉ USP: 3/0
Chiều dài chỉ (cm): 75
Hình kim: Taper Point
Loại kim: Tròn
Chiều dài kim (mm): 26
Vòng kim: 1/2
Quy cách đóng gói: H / 36 tép
Báo giá
6 GTA20A30 https://cpt-sutures.com/absorbable-sutures/caresorb-plus-polyglactin-910/ Loại Chỉ phẫu thuật: Polyglactin 910 (A)
Cỡ chỉ USP: 3/0
Chiều dài chỉ (cm): 75
Hình kim: Taper Point
Loại kim: Tròn
Chiều dài kim (mm): 30
Vòng kim: 1/2
Quy cách đóng gói: H / 36 tép
Báo giá
7 GTA30A26 https://cpt-sutures.com/absorbable-sutures/caresorb-plus-polyglactin-910/ Loại Chỉ phẫu thuật: Polyglactin 910 (A)
Cỡ chỉ USP: 2/0
Chiều dài chỉ (cm): 75
Hình kim: Taper Point
Loại kim: Tròn
Chiều dài kim (mm): 26
Vòng kim: 1/2
Quy cách đóng gói: H / 36 tép
Báo giá
8 GTA30A30 https://cpt-sutures.com/absorbable-sutures/caresorb-plus-polyglactin-910/ Loại Chỉ phẫu thuật: Polyglactin 910 (A)
Cỡ chỉ USP: 2/0
Chiều dài chỉ (cm): 75
Hình kim: Taper Point
Loại kim: Tròn
Chiều dài kim (mm): 30
Vòng kim: 1/2
Quy cách đóng gói: H / 36 tép
Báo giá
9 GTA35A26L90 https://cpt-sutures.com/absorbable-sutures/caresorb-plus-polyglactin-910/ Loại Chỉ phẫu thuật: Polyglactin 910 (A)
Cỡ chỉ USP: 0
Chiều dài chỉ (cm): 90
Hình kim: Taper Point
Loại kim: Tròn
Chiều dài kim (mm): 26
Vòng kim: 1/2
Quy cách đóng gói: H / 36 tép
Báo giá
10 GTA35A36L90 https://cpt-sutures.com/absorbable-sutures/caresorb-plus-polyglactin-910/ Loại Chỉ phẫu thuật: Polyglactin 910 (A)
Cỡ chỉ USP: 0
Chiều dài chỉ (cm): 90
Hình kim: Taper Point
Loại kim: Tròn
Chiều dài kim (mm): 36
Vòng kim: 1/2
Quy cách đóng gói: H / 36 tép
Báo giá
11 GTA35M36L90 https://cpt-sutures.com/absorbable-sutures/caresorb-plus-polyglactin-910/ Loại Chỉ phẫu thuật: Polyglactin 910 (A)
Cỡ chỉ USP: 0
Chiều dài chỉ (cm): 90
Hình kim: Tapercut
Loại kim: Tròn cắt
Chiều dài kim (mm): 36
Vòng kim: 1/2
Quy cách đóng gói: H / 36 tép
Báo giá
12 GTA35A40L90 https://cpt-sutures.com/absorbable-sutures/caresorb-plus-polyglactin-910/ Loại Chỉ phẫu thuật: Polyglactin 910 (A)
Cỡ chỉ USP: 0
Chiều dài chỉ (cm): v
Hình kim: Taper Point
Loại kim: Tròn
Chiều dài kim (mm): 40
Vòng kim: 1/2
Quy cách đóng gói: H / 36 tép
Báo giá
13 GTA40A30L90 https://cpt-sutures.com/absorbable-sutures/caresorb-plus-polyglactin-910/ Loại Chỉ phẫu thuật: Polyglactin 910 (A)
Cỡ chỉ USP: 1
Chiều dài chỉ (cm): 90
Hình kim: Taper Point
Loại kim: Tròn
Chiều dài kim (mm): 30
Vòng kim: 1/2
Quy cách đóng gói: H / 36 tép
Báo giá
14 GTA40A40L90 https://cpt-sutures.com/absorbable-sutures/caresorb-plus-polyglactin-910/ Loại Chỉ phẫu thuật: Polyglactin 910 (A)
Cỡ chỉ USP: 1
Chiều dài chỉ (cm): 90
Hình kim: Taper Point
Loại kim: Tròn
Chiều dài kim (mm): 40
Vòng kim: 1/2
Quy cách đóng gói: H / 36 tép
Báo giá
Danh mục sản phẩm
Tên sản phẩm

Mã sản phẩm : GTA10A17

https://cpt-sutures.com/absorbable-sutures/caresorb-plus-polyglactin-910/

Loại Chỉ phẫu thuật: Polyglactin 910 (A)
Cỡ chỉ USP: 5/0
Chiều dài chỉ (cm): 75
Hình kim: Taper Point
Loại kim: Tròn
Chiều dài kim (mm): 17
Vòng kim: 1/2
Quy cách đóng gói: H / 36 tép

Mã sản phẩm : GTA15A17

https://cpt-sutures.com/absorbable-sutures/caresorb-plus-polyglactin-910/

Loại Chỉ phẫu thuật: Polyglactin 910 (A)
Cỡ chỉ USP: 4/0
Chiều dài chỉ (cm): 75
Hình kim: Taper Point
Loại kim: Tròn
Chiều dài kim (mm): 17
Vòng kim: 1/2
Quy cách đóng gói: H / 36 tép

Mã sản phẩm : GTA15A22

https://cpt-sutures.com/absorbable-sutures/caresorb-plus-polyglactin-910/

Loại Chỉ phẫu thuật: Polyglactin 910 (A)
Cỡ chỉ USP: 4/0
Chiều dài chỉ (cm): 75
Hình kim: Taper Point
Loại kim: Tròn
Chiều dài kim (mm): 22
Vòng kim: 1/2
Quy cách đóng gói: H / 36 tép

Mã sản phẩm : GTA20A22

https://cpt-sutures.com/absorbable-sutures/caresorb-plus-polyglactin-910/

Loại Chỉ phẫu thuật: Polyglactin 910 (A)
Cỡ chỉ USP: 3/0
Chiều dài chỉ (cm): 75
Hình kim: Taper Point
Loại kim: Tròn
Chiều dài kim (mm): 22
Vòng kim: 1/2
Quy cách đóng gói: H / 36 tép

Mã sản phẩm : GTA20A26

https://cpt-sutures.com/absorbable-sutures/caresorb-plus-polyglactin-910/

Loại Chỉ phẫu thuật: Polyglactin 910 (A)
Cỡ chỉ USP: 3/0
Chiều dài chỉ (cm): 75
Hình kim: Taper Point
Loại kim: Tròn
Chiều dài kim (mm): 26
Vòng kim: 1/2
Quy cách đóng gói: H / 36 tép

Mã sản phẩm : GTA20A30

https://cpt-sutures.com/absorbable-sutures/caresorb-plus-polyglactin-910/

Loại Chỉ phẫu thuật: Polyglactin 910 (A)
Cỡ chỉ USP: 3/0
Chiều dài chỉ (cm): 75
Hình kim: Taper Point
Loại kim: Tròn
Chiều dài kim (mm): 30
Vòng kim: 1/2
Quy cách đóng gói: H / 36 tép

Mã sản phẩm : GTA30A26

https://cpt-sutures.com/absorbable-sutures/caresorb-plus-polyglactin-910/

Loại Chỉ phẫu thuật: Polyglactin 910 (A)
Cỡ chỉ USP: 2/0
Chiều dài chỉ (cm): 75
Hình kim: Taper Point
Loại kim: Tròn
Chiều dài kim (mm): 26
Vòng kim: 1/2
Quy cách đóng gói: H / 36 tép

Mã sản phẩm : GTA30A30

https://cpt-sutures.com/absorbable-sutures/caresorb-plus-polyglactin-910/

Loại Chỉ phẫu thuật: Polyglactin 910 (A)
Cỡ chỉ USP: 2/0
Chiều dài chỉ (cm): 75
Hình kim: Taper Point
Loại kim: Tròn
Chiều dài kim (mm): 30
Vòng kim: 1/2
Quy cách đóng gói: H / 36 tép

Mã sản phẩm : GTA35A26L90

https://cpt-sutures.com/absorbable-sutures/caresorb-plus-polyglactin-910/

Loại Chỉ phẫu thuật: Polyglactin 910 (A)
Cỡ chỉ USP: 0
Chiều dài chỉ (cm): 90
Hình kim: Taper Point
Loại kim: Tròn
Chiều dài kim (mm): 26
Vòng kim: 1/2
Quy cách đóng gói: H / 36 tép

Mã sản phẩm : GTA35A36L90

https://cpt-sutures.com/absorbable-sutures/caresorb-plus-polyglactin-910/

Loại Chỉ phẫu thuật: Polyglactin 910 (A)
Cỡ chỉ USP: 0
Chiều dài chỉ (cm): 90
Hình kim: Taper Point
Loại kim: Tròn
Chiều dài kim (mm): 36
Vòng kim: 1/2
Quy cách đóng gói: H / 36 tép

Mã sản phẩm : GTA35M36L90

https://cpt-sutures.com/absorbable-sutures/caresorb-plus-polyglactin-910/

Loại Chỉ phẫu thuật: Polyglactin 910 (A)
Cỡ chỉ USP: 0
Chiều dài chỉ (cm): 90
Hình kim: Tapercut
Loại kim: Tròn cắt
Chiều dài kim (mm): 36
Vòng kim: 1/2
Quy cách đóng gói: H / 36 tép

Mã sản phẩm : GTA35A40L90

https://cpt-sutures.com/absorbable-sutures/caresorb-plus-polyglactin-910/

Loại Chỉ phẫu thuật: Polyglactin 910 (A)
Cỡ chỉ USP: 0
Chiều dài chỉ (cm): v
Hình kim: Taper Point
Loại kim: Tròn
Chiều dài kim (mm): 40
Vòng kim: 1/2
Quy cách đóng gói: H / 36 tép

Mã sản phẩm : GTA40A30L90

https://cpt-sutures.com/absorbable-sutures/caresorb-plus-polyglactin-910/

Loại Chỉ phẫu thuật: Polyglactin 910 (A)
Cỡ chỉ USP: 1
Chiều dài chỉ (cm): 90
Hình kim: Taper Point
Loại kim: Tròn
Chiều dài kim (mm): 30
Vòng kim: 1/2
Quy cách đóng gói: H / 36 tép

Mã sản phẩm : GTA40A40L90

https://cpt-sutures.com/absorbable-sutures/caresorb-plus-polyglactin-910/

Loại Chỉ phẫu thuật: Polyglactin 910 (A)
Cỡ chỉ USP: 1
Chiều dài chỉ (cm): 90
Hình kim: Taper Point
Loại kim: Tròn
Chiều dài kim (mm): 40
Vòng kim: 1/2
Quy cách đóng gói: H / 36 tép

Tổng quan

- Caresorb® Plus là chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi vô trùng có chất  kháng khuẩn Chlorhexidine  Diacetate (CHA) ≤ 60 µg/m, được cấu thành từ một Copolymer có thành phần gồm 90%  Glycolide và 10% L-Lactide, được phủ Polyglactin 370 và Calcium stearate. Chỉ được nhuộm màu tím (FDA D&C Violet No. 2 – CI 60725) hoặc không nhuộm (Undyed).

- Chỉ phẫu thuật Polyglactin 910 có tên gọi khác là: Poly (Glycolide-co-L-lactide) 90/10, Glacomer 91,  Lactomer 9-1, Polyglycolic Acid 9-1, PGLA.

Đặc tính kỹ thuật

Chỉ phẫu thuật kháng khuẩn Caresorb® Plus giữ vết khâu tốt nhất trong vòng 30 ngày. Thời gian tan hoàn toàn (phân hủy bởi quá trình thủy phân) từ 56 đến 70 ngày kể từ thời điểm khâu vết mổ.

- Lực căng khi thắt nút cao, vượt yêu cầu Dược Điển Mỹ (USP).

- Kim thép không gỉ series 300 phủ silicon (đối với chỉ liền kim).

- Thao tác thuận lợi, xuyên qua mô dễ dàng.

- Ngăn sự nhiễm trùng vết mổ (SSI) gây ra bởi tụ cầu khuẩn Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSE.

Hướng dẫn sử dụng

- Chỉ phẫu thuật kháng khuẩn Caresorb® Plus được sử dụng trong phẫu thuật tổng quát, dạ dày, ruột, sản phụ khoa, chỉnh hình, tiết niệu, khâu da, khâu, nối các mô mềm, làm chỉ buộc…

- Chỉ phẫu thuật kháng khuẩn Caresorb® Plus  được khuyến cáo không sử dụng trong phẫu thuật mắt, mô cơ tim, mạch máu và dây thần kinh. Không được sử dụng cho phẫu thuật các mô cần thời gian giữ vết khâu lâu dài.

(Có thể gây phản ứng viêm tại nơi khâu trên cơ địa mẫn cảm với thành phần của chỉ)

Lưu ý:

Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide. Không tiệt trùng lại, không tái sử dụng. Không sử dụng sản phẩm có bao bì rách hoặc biến dạng.

Bảo quản:

Nơi thoáng mát, nhiệt độ < 25⁰C, tránh ẩm và nhiệt trực tiếp. Số lô và hạn sử dụng xem trên bao bì. Hạn sử dụng 5 năm kể từ ngày sản xuất.